nieuws

Belastingplan 2020 

Afgelopen dinsdag, 17 september 2019, heeft het kabinet op Prinsjesdag de Miljoenennota gepresenteerd en het Belastingplan 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het kabinet is voornemens de nodige fiscale maatregelen voor 2020 en latere jaren te nemen. Het kabinet beoogt daarmee met name een versnelde verlaging van de lasten op arbeid, stelt verlagingen vennootschapsbelasting uit en wil middels een investeringsfonds (verder) inzetten op verduurzaming.

Lees verder