Skip to content
Belastingplan 2022

Belastingplan 2022

De voorlopig vastgelopen formatie leidt tot een beleidsarm Belastingplan 2022 van het demissionaire kabinet. Gisteren zijn volgens goed gebruik de Prinsjesdagstukken aangeboden aan de Tweede Kamer. Graag informeren wij u over de voorgenomen belastingmaatregelen die gepland staan voor 2022 en de jaren daarna.

Thuiswerkvergoeding werknemers
Veel werkgevers en werknemers zijn inmiddels overeen gekomen om deels thuis te blijven werken. Als tegemoetkoming zal per 1 januari 2022 de mogelijkheid in het leven worden geroepen een onbelaste thuiswerkvergoeding te geven van maximaal € 2 per dag. Hiermee kunnen de kosten voor koffie en energieverbruik thuis (deels) gedekt worden voor de thuiswerkende werknemer.

Inkomstenbelasting
Het kabinet beoogt enkele wijzigingen binnen de inkomstenbelasting, waaronder:
•    Vanaf 1 januari 2022 gaat het tarief in de eerste schijf naar 37,07%. Het tarief in de tweede schijf blijft ongewijzigd 49,5%.
•    Het maximumbedrag van de inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt vanaf 2022 aanzienlijk verlaagd met € 395 (N.B. er stond in het Belastingplan 2021 een verhoging van € 77 gepland waardoor de verlaging per saldo € 318 is.)
•    De percentages van de milieu-investeringsaftrek gaan omhoog naar 13,5%, 27% en 36% naar respectievelijk 27%, 36% en 45%.

Loonbelasting
Er gold al een versoepeling van de gebruikelijk-loonregeling voor innovatieve startende ondernemingen. Deze wordt met één jaar verlengd tot 2023. Dat betekent dat het loon van directeur-grootaandeelhouders van innovatieve startups mag worden gesteld op het wettelijk minimumloon. Mocht u overwegen om de “BV in te gaan” en opzien tegen de salariseisen die gesteld worden, dan kan dit u wellicht helpen. Neem gerust contact met ons op voor advies hierin.

De vrije ruimte van de werkkostenregeling was voor 2020 en 2021 verhoogd van 1,7% naar 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Dat wordt voor 2021 nu definitief vastgelegd. Voor 2022 zijn geen bijzonderheden bekend gemaakt, wat ervoor zorgt dat voor 2022 tot de genoemde loonsom het oude percentage van 1,7% weer zal gelden tot nader bericht.

Vennootschapsbelasting
De meest in het oog springende wijziging is de beperking in verrekening van dividendbelasting en kansspelbelasting (voorheffingen) met de vennootschapsbelasting. Vanaf 2022 kunnen voorheffingen niet langer in een jaar verrekend worden waarin geen vennootschapsbelasting verschuldigd is. Dit systeem bestond – simpel gezegd – al voor buitenlandse voorheffingen en zal nu ook gaan gelden voor Nederlandse voorheffingen. De voorheffingen gaan echter niet verloren maar kunnen onbeperkt in de toekomst doorgeschoven en verrekend worden. Deze implementatie in de Nederlandse wetgeving van de temporele beperking in verrekening is het gevolg van een arrest van het Europese Hof van Justitie.

In voorgaande jaren
In de afgelopen jaren en bij het Belastingplan 2021 waren al een aantal zaken voorgesteld voor 2022. Wij herinneren u graag aan het volgende:
•    De afbouw van het tarief aftrekposten in de inkomstenbelasting zet door. In 2021 kunt u over aftrekposten in de hoogste schijf maximaal 43% terugkrijgen. In 2022 wordt dit 40%. Dit geldt voor alle aftrekposten waaronder: eigenwoningaftrek, zorgkosten, giften en ondernemersfaciliteiten zoals de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling.
•    De afgelopen jaren is het vennootschapsbelastingtarief verlaagd naar 15%. In 2021 loopt de eerste schijf tot € 245.000. Voor 2022 zal dit zelfs t/m € 395.000 zijn. Daarboven blijft het tarief van 25% gelden.
•    De wijziging van verliesverrekening binnen de vennootschapsbelasting treedt per 1 januari 2022 in werking. Verliezen worden onbeperkt voorwaarts verrekenbaar maar daar staat een maximumbedrag van € 1 miljoen per jaar tegenover of voor zover de verliezen meer dan € 1 miljoen bedragen, worden deze verrekend tot 50% van de belastbare winst. Dit geldt voor verliezen vanaf boekjaren die op of na 1 januari 2013 zijn aangevangen.

Vanwege het complexe politieke klimaat op gebied van de kabinetsformatie en de demissionaire status van het huidige kabinet, zal de komende maanden duidelijk moeten gaan worden welke maatregelen het halen bij de Eerste en Tweede Kamer en welke mogelijke aanvullende plannen worden gepresenteerd. Mochten er grote belastingwijzigingen voorgesteld worden, dan informeren wij u daar uiteraard over. Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen, neem dan gerust contact op met uw relatiebeheerder.

Dan nog iets anders
Nu er weinig nieuws te melden is dit jaar, schenken wij graag aandacht aan iets anders – namelijk erfrechtelijke zaken. Heeft u al over onderstaande zaken nagedacht en deze geregeld?
•    Testament opgemaakt? Zorg voor een fiscaal gunstige overdracht van uw (ondernemings)vermogen aan uw nabestaanden mocht er onverhoopt iets met u gebeuren.
•    Levenstestament opgemaakt? Een wat minder bekende vorm van het testament is het levenstestament. Daarin kunt u vastleggen wie uw financiële, medische en andere zaken zal regelen als u dit onverhoopt zelf niet meer kunt.
•    Schenkingsplan opgemaakt? Via een schenkingsplan kunt u stapsgewijs bij leven fiscaal vriendelijk vermogen overdragen op uw kinderen.

Voor advies op deze onderwerpen, kunt u terecht bij één van onze specialisten.

Back To Top