Skip to content
Duidelijkheid btw-positie toezichthouders en verlenging steunmaatregelen

Duidelijkheid btw-positie toezichthouders en verlenging steunmaatregelen

Lang was onduidelijk wat de actuele btw-positie van toezichthouders in Nederland was tot de Staatssecretaris van Financiën begin mei met duidelijkheid kwam. Graag informeren wij u over de gevolgen. Ook informeren wij u over de verlenging van de steunmaatregelen rondom de coronacrisis inclusief enkele wijzigingen.

Btw-positie toezichthouders
In de jarenlange discussie rondom de btw-positie van toezichthouders, was de crux of zij als zelfstandig ondernemer voor de omzetbelasting aangemerkt konden worden. Diverse rechterlijke uitspraken op nationaal en Europees niveau hebben de afgelopen jaren betwist of dit het geval is. Tot voorheen werd aangenomen dat toezichthouders zelfstandig zijn en daardoor btw in rekening moet worden gebracht voor hun werkzaamheden. Dat is door de rechterlijke uitspraken aan het wankelen gebracht.

Naar aanleiding van die arresten is de Staatssecretaris van Financiën tot het volgende besluit gekomen: hij keurt goed dat vanaf 7 mei 2021 toezichthouders (in bepaalde categorieën) niet langer zelfstandig geacht worden en geen btw meer in rekening mogen brengen. Dit besluit werkt terug tot 13 juni 2019. Toezichthouders kunnen vrijwillig met hun opdrachtgevers overeenkomen terug te komen op de btw die berekend is in de periode vanaf die datum tot 7 mei 2021. Dit is geen verplichting.

In het besluit zijn de volgende categorieën aangemerkt:

  1. Toezichthoudend orgaan met wettelijke grondslag in publiek- of privaatrecht (o.a. nv, bv, (bedrijfstak)pensioenfonds)
  2. Toezichthoudend orgaan zonder wettelijke grondslag in publiek- of privaatrecht vergelijkbaar met nv of bv (o.a. stichting en vereniging)
  3. Bezwaaradviescommissies, adviescolleges met wettelijke taak
  4. Toetsingscommissies, geschillencommissies en vergelijkbare commissies

Wanneer een specifieke situatie niet onder bovengenoemde categorieën valt, moet naar de feiten en omstandigheden van het geval gekeken worden. Ook hier is het criterium zelfstandigheid leidend.

Dit besluit betekent dat in vrijwel alle gevallen van toezichthouderschap er geen btw meer berekend mag worden op de activiteiten. Indien u toezichthouder bent en dit nog niet hebt gewijzigd, doe dat dan zo snel mogelijk met ingangsdatum 7 mei en overleg met uw opdrachtgever over mogelijke terugvordering van btw.

Verlenging steunmaatregelen

Het kabinet heeft afgelopen week de steunmaatregelen zoals deze golden, in grote lijnen doorgetrokken en verlengd voor het 3de kwartaal van 2021. De meeste regelingen lopen dus niet op 1 juli 2021 af.

Regelingen gaan door
De TVL, NOW, TONK, TOZO en kredietgarantieregelingen gaan door en worden met drie maanden verlengd van 1 juli 2021 tot 1 oktober 2021.

Samenloop TVL en NOW
Het kabinet geeft gehoor aan de oproep dat het meetellen van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) als omzet voor de NOW-regeling onrechtvaardig voelt. Vanaf de NOW 3 (loonsubsidie vanaf oktober 2020) zal de TVL daarom niet meer meegerekend worden waardoor de NOW-tegemoetkoming voordeliger uitvalt dan voorheen.

Geen verlenging uitstel lopende belastingen
Het bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden zoals de omzetbelasting, loonheffingen en vennootschapsbelasting loopt op 1 juli 2021 af en wordt niet verder verlengd. Ondernemingen worden weer geacht hun lopende belastingschulden tijdig te gaan voldoen vanaf 1 juli 2021.

Daar staat tegenover dat de tijdens het bijzondere uitstel opgebouwde belastingenschulden pas later en over een langere periode terugbetaald hoeven te worden. Het oude aflossingsschema zou op 1 oktober 2021 aanvangen met een terugbetalingstermijn van maximaal 36 maanden. Dit is gewijzigd naar 1 oktober 2022 met een terugbetalingstermijn van maximaal 60 maanden. Dit betekent dat belastingschulden opgebouwd tijdens de coronacrisis in de periode 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 afbetaald moeten worden. Let op: hoe langer gewacht wordt met afbetalen, hoe meer invorderingsrente verschuldigd is. Het kabinet heeft aangegeven uit coulance de rente per 1 januari 2022 te verlagen van 4% naar 1%.

Stop op versoepeling urencriterium
Het kabinet heeft voorts besloten de versoepeling van het urencriterium voor zelfstandigen te stoppen per 1 juli 2021. Vanaf die datum geldt weer dat alleen de daadwerkelijk aan de onderneming besteedde uren meetellen voor het urencriterium.

Tot slot
De overheid is constant bezig met monitoren waar de samenleving en de economie behoefte aan hebben. Nu de trend van versoepelingen is ingezet, is het waarschijnlijk dat de steunpakketten steeds verder afgebouwd worden. Houd hier tijdig rekening mee. Wij houden u daarvan uiteraard op de hoogte en adviseren u ook goed de website van de Rijksoverheid in de gaten te houden. Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder.

Back To Top