Skip to content
Coronavirus

Coronavirus

Maatregelen overheid coronavirus
Waar vrijwel iedereen getroffen wordt door het coronavirus, treft de overheid dagelijks (nieuwe) maatregelen om primair de volksgezondheid en secundair de economie zoveel mogelijk te beschermen tegen het coronavirus. In lijn met overheidsbeleid hebben wij er als organisatie voor gekozen om zoveel mogelijk thuis te werken. Uiteraard staan wij zoals u gewend bent voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. Graag informeren wij u over de huidige financiële en fiscale mogelijkheden om de economische gevolgen te beperken.

Voorlopige aanslagen 2020
Verwacht u op korte termijn tegen liquiditeitsproblemen aan te lopen in verband met terugloop in opdrachten en inkomsten? Dan adviseren wij afhankelijk van uw situatie de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2020 of vennootschapsbelasting 2020 terug te brengen naar een lager winstniveau. Wij verzorgen dat op verzoek graag op korte termijn voor u.

Uitstel van betaling
Als onderdeel van een pakket aan maatregelen dat de overheid de afgelopen dagen heeft gepresenteerd, zal de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting toekennen wanneer daar gegronde motivering aan ten grondslag ligt. Ook zal de Belastingdienst coulant zijn met het opleggen van verzuimboetes. De volgende eisen wordt gesteld:
•    Motivering hoe uw onderneming specifiek geraakt wordt;
•    Een verklaring van een derde deskundige: dat kunnen wij zijn als uw adviseur. Indien beschikbaar: een verwijzing naar een brancheorganisatie waaronder u valt die zich geuit heeft over de situatie ter ondersteuning van onze verklaring. In die verklaring moet verder naar voren komt dat:
o    Er is sprake van bestaande betalingsproblemen (dus geen toekomstige);
o    De betalingsproblemen zijn van tijdelijke aard;
o    De onderneming is levensvatbaar.
Wij verzorgen een schriftelijk verzoek tot bijzonder uitstel van betaling graag voor u. Bijvoorbeeld: volgende maand, in april, moet de aangifte omzetbelasting over het 1ste kwartaal 2020 ingediend en voldaan worden. Op uw verzoek versturen wij tegelijkertijd met het indienen van de aangifte een verzoek tot uitstel van betaling, mits in april aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan. Onze fiscalisten helpen u graag.

Werktijdverkorting
U kunt als werkgever werktijdverkorting aanvragen via het Ministerie van Sociale Zaken en het UWV op basis van deze buitengewone situatie. U moet dan aantonen dan u voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 weken minstens 20% minder werkgelegenheid heeft. Deze regeling geldt in de regel alleen voor vaste arbeidskrachten, en dus niet voor oproepkrachten. Via deze site van het UWV valt na te lezen hoe dit in zijn werking gaat. Toekenning van werktijdverkorting leidt ertoe dat u een deel van de loonkosten vergoed krijgt vanuit de overheid. Let op: wij merkten in de afgelopen dagen al op dat te algemeen onderbouwde verzoeken met indirecte gevolgen van het coronavirus worden afgewezen, een degelijke onderbouwing is dus noodzakelijk. Onze juristen van MIJN Juristenkantoor kunnen u helpen bij deze aanvraag.

Zelfstandigen – Bbz-regeling
Voor zelfstandige ondernemers wijst de overheid op de mogelijkheid om gebruik te maken van de op gemeentelijk niveau geregelde Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Getroffen zelfstandigen kunnen via dit traject bij hun gemeente een inkomensaanvulling of lening aanvragen. Informeer bij uw eigen gemeente of u in aanmerking komt voor dit traject en of een aanvraag versneld behandeld kan worden. Ook hierbij staan onze juristen voor u klaar.

Verruiming kredieten
Naast deze fiscale en juridische maatregelen zijn er natuurlijk nog vele andere vragen die kunnen spelen. Bel gerust met uw contactpersoon van MIJN Accountantskantoor om uw vragen door te nemen. Bij nijpende liquiditeitsproblemen kunnen we gezamenlijk spoedig contact op te nemen met uw financier/bank om de mogelijkheden te bespreken. Denk hierbij aan het opschorten van aflossingen en verruimen van lopende (rekening-courant) kredieten. Mogelijkheden kunnen verruimd zijn nadat per vandaag de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) zijn verruimd en opengesteld voor getroffen ondernemers.

Tot slot
Wij begrijpen dat er veel onrust is en onzekerheid de boventoon voert. Daarom staan wij voor u klaar om de financiële schade zoveel mogelijk te beperken. Neem contact met uw relatiebeheerder op om de bij u passende mogelijkheden te bespreken.

Back To Top