Skip to content
Coronamaatregelen

Coronamaatregelen

Coronamaatregelen
Eind vorige week heeft de overheid 6 nieuwe belastingmaatregelen aangekondigd om ondernemers en zelfstandigen een steuntje in de rug te geven tijdens de coronacrisis. De maatregelen zullen volgens de overheid zo snel mogelijk van kracht worden. Mogelijk kunt u gebruik maken van één van de volgende regelingen.

1 Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting
Voor belastingplichtige ondernemingen voor de vennootschapsbelasting, zoals BV’s, komt er een mogelijkheid om een coronareserve te vormen. Verliezen die u dit jaar verwacht te lijden, mogen alvast in aanmerking genomen worden bij het bepalen van de winst van 2019. Een belangrijke voorwaarde is dat de coronareserve niet hoger mag zijn dan de winst van 2019. Normaal gezien zouden dergelijke verliezen pas later middels verliesverrekening benut kunnen worden. Gezien de omstandigheden vindt het kabinet het onwenselijk als bedrijven zo lang moeten wachten op die mogelijkheid.

Als de aangifte vennootschapsbelasting van 2019 al is ingediend, is er een mogelijkheid om de aangifte open te breken en opnieuw in te dienen. Zo kan de fiscale coronareserve alsnog verwerkt worden in de aangifte wanneer 2020 een verliesjaar dreigt te worden.

2 Verlaging gebruikelijk loon bij omzetdaling
Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) bent u in veel gevallen verplicht om gebruikelijk loon te genieten. Hiervan mag in verhouding tot de omzetdaling afgeweken worden. U mag uw gebruikelijk-loon dus (tijdelijk) verlagen waardoor uw loonheffingslasten lager zullen worden.

3 Versoepeling urencriterium
Als ondernemer voor de inkomstenbelasting heeft u recht op enkele ondernemersfaciliteiten indien er per jaar minimaal 1.225 uur besteed wordt aan de onderneming.  De Belastingdienst zal voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 ervan uitgaan dat ondernemers ten minste 24 uren per week aan de onderneming hebben besteed. Zelfs wanneer dit niet daadwerkelijk het geval is geweest. Ook ondernemers die sterk seizoensafhankelijk zijn, zoals de horeca of festivalbranche, zullen onder deze versoepeling vallen.

4 Verhogen vrije ruimte werkkostenregeling
Er komt een verhoging van de vrije ruimte die werkgevers hebben om onbelaste vergoedingen te verstrekken via de werkkostenregeling. De ruimte wordt eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Zo kunnen werkgevers hun werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoetkomen met bijvoorbeeld bloemen of een cadeaubon. Daarnaast ontstaat er meer ruimte om thuiswerken te vergoeden.

De verruiming van de vrije ruimte geldt niet alleen voor onbelaste vergoedingen aan werknemers, maar ook voor onbelaste vergoedingen aan DGA’s die zichzelf in de hoedanigheid van werknemer een onbelaste vergoeding verstrekken.

5 Wet excessief lenen bij eigen vennootschap
De ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’, waarover wij u eerder hebben geïnformeerd, wordt met een jaar uitgesteld van 1 januari 2022 naar 1 januari 2023. De DGA’s hebben zo een jaar langer de tijd om excessieve schulden aan de eigen vennootschap af te lossen, zodat deze na het ingaan van de nieuwe wetgeving niet betrokken worden in de aanmerkelijk belangheffing.

6 Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen
Kredietverstrekkers bieden klanten de mogelijkheid om een betaalpauze van rente en aflossing aan te gaan voor maximaal 6 maanden, als zij tijdens de coronacrisis niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Indien u hiervan gebruik maakt, zou u in de knel kunnen komen met belastingtechnische aflossingsverplichtingen. Achterstanden die nu ontstaan, zouden volgens de huidige fiscale regeling uiterlijk 2021 terugbetaald moeten worden. Om dit te voorkomen zijn er 2 besluiten ingevoerd.

Ten eerste is er geregeld dat de achterstand niet uiterlijk in 2021 hoeft te worden betaald, maar dat de terugbetaling kan worden uitgesmeerd over de resterende looptijd. Ten tweede kan ervoor gekozen worden om de resterende lening te splitsen. Daardoor hoeft de achterstand niet per definitie binnen 6 maanden te worden afbetaald, maar kan dit ook over een langere periode.

Tot slot
De overheid is constant bezig met monitoren waar de samenleving en de economie behoefte aan hebben. Vermoedelijk worden er op korte termijn verdere aanvullende maatregelen getroffen. Wij houden u daarvan uiteraard op de hoogte. Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder.

Back To Top