Skip to content
Invoering verplicht gebruik eHerkenning belastingaangifte

Invoering verplicht gebruik eHerkenning belastingaangifte

De Nederlandse overheid is bezig met een stapsgewijze verplichte invoering van eHerkenning om de digitale communicatie tussen ondernemers en overheidsinstanties beter te beveiligen. De volgende stap die daarin gezet is, houdt in dat bepaalde ondernemingen verplicht eHerkenning moeten gebruiken om aangiften loonheffingen en vennootschapsbelasting in te kunnen indienen.
Wellicht heeft u deze week in het nieuws meegekregen dat de nodige kritiek van Kamerleden, werkgeversorganisaties en vakbonden op de verplichting van eHerkenning is gevolgd. eHerkenning is een systeem om veilig digitaal te kunnen communiceren met onder andere de Belastingdienst. Vanaf 1 februari 2020 moeten sommige ondernemers zich verplicht bij een van de commerciële partijen die eHerkenning aanbieden aanmelden om nog aangifte te kunnen doen. Let op: voor de aangifte omzetbelasting geldt dit nog niet, de datum van invoering wordt nog nader bepaald.

Verplichting geldt voor
Concreet gaat het om ondernemingen – doorgaans besloten vennootschappen – die via het zakelijke portaal op de site van de Belastingdienst (“MBD-Z”) hun eigen loonbelasting- en vennootschapsbelastingaangiften regelen. Mogelijk valt u binnen deze groep en bent u per brief geïnformeerd door de Belastingdienst. In die gevallen is eHerkenning van minimaal niveau 3 nodig om de eerstvolgende tijdvakken een aangifte te kunnen indienen. Voor de loonheffingen gaat dat op z’n vroegst om tijdvak januari 2020, in te dienen op uiterlijk 29 februari 2020.

Wanneer verandert er niets?
Heeft u uw loonadministratie en de aangifte vennootschapsbelasting aan ons of een andere consulent uitbesteed? Of dient u de loonaangiften in via professionele software? Dan verandert er niets voor u. Via professionele software zijn de digitale informatiestromen al ruimschoots beveiligd. Bent u een ondernemer met een eenmanszaak? Dan geldt dit niet voor u, inloggen met DigiD blijft mogelijk.

Aanvraag regelen
Heeft u nog geen eHerkenning en denkt u deze (in de toekomst) wel nodig te hebben op basis van bovenstaande? Dan adviseren wij u zo snel mogelijk een van de door de overheid erkende leveranciers te benaderen en een aanvraag in gang te zetten. De kosten voor eHerkenning liggen doorgaans tussen de € 30 en € 50 per jaar. Zorg dat u het juiste beveiligingsniveau aanvraagt en compleet bent in uw aanvraag om vertraging te voorkomen.
Overweegt u om door deze verplichte veranderingen uw loonadministratie uit te gaan besteden? Neem dan contact met ons op, wij kunnen u doorverwijzen. Heeft u vervolgvragen over verplichting van eHerkenning in uw situatie, laat het ons weten.

Back To Top