Skip to content
Brieven belastingdienst

Voorlopige aanslag 2020 ontvangen?

De Belastingdienst is sinds eind 2019 bezig met het versturen van de voorlopige aanslagen 2020. De Belastingdienst baseert zich op historische gegevens en in een aantal gevallen wordt er nauwe aansluiting gezocht bij de situatie zoals die in 2018 voor u was.
Heeft u een voorlopige aanslag 2020 ontvangen? Let dan op en kijk kritisch naar de aannames die de Belastingdienst maakt over uw situatie en inkomen. Lees hier verder wat dit voor u betekent.

Beoordelen voorlopige aanslag 2020
Wij controleren uw aanslagen via ons elektronisch systeem altijd voor u. Wij kunnen echter niet altijd een perfecte inschatting van uw persoonlijke situatie of die van uw onderneming maken. Vaak heeft u daar zelf het beste gevoel bij. Om uw eigen voorlopige aanslag te beoordelen, kunt u uzelf de volgende vragen stellen:
•    Is mijn gezinssituatie veranderd of gaat deze binnenkort veranderen?
•    Sluit mijn verwachting van mijn inkomen aan op de inschatting van de fiscus?
•    Is mijn huidige hypotheekrente nog hetzelfde als in het verleden?
•    Is er op correcte wijze rekening gehouden met andere aftrekposten zoals betaalde premies voor lijfrente- en/of arbeidsongeschiktheidsverzekeringen?
•    Verwacht ik dividend uitgekeerd te krijgen vanuit mijn BV of ander aanmerkelijk belang?
•    Is de schatting van uw privévermogen per 1 januari 2020 accuraat? Het betreft hier het totaal (saldo) van bezittingen en schulden.
•    Wat is de winstverwachting van mijn onderneming voor 2020?

Wijzigen voorlopige aanslag inkomstenbelasting
Als u twijfelt over de hoogte van het te betalen of te ontvangen bedrag op uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2020, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.
Een incorrecte voorlopige aanslag kan met name na afloop van het jaar voor onaangename verrassingen zorgen. Een correcte inschatting van uw situatie tijdens het belastingjaar zorgt voor lastenspreiding en voorkomt belastingrente (4%) achteraf.

Wijzigen voorlopige aanslag vennootschapsbelasting
Heeft u een eigen BV en een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting ontvangen waarover u twijfelt? Wij kunnen de aanslag gemakkelijk voor u wijzigen naar ieder gewenst winstniveau. Let op dat de BV vroeg of laat moet afrekenen over haar winst en dat er voor de vennootschapsbelasting een hogere belastingrente geldt van 8%. Zorg dus dat u niet te laag schat!

Neem deze maand nog contact met ons op zodat we de aanslag zo snel mogelijk voor u kunnen wijzigen voordat de eerste (betaal)termijn gaat lopen.

Back To Top