Skip to content
Steunmaatregelen maart 2021

Steunmaatregelen maart 2021

Het is de week van de verkiezingen. Totdat het nieuwe kabinet geformeerd is, houdt het demissionaire kabinet zich bezig met de bestrijding van de coronacrisis. Afgelopen vrijdag, 12 maart, zijn de steunmaatregelen verder uitgebreid. Graag informeren wij u over de gewijzigde, verlengde en aanstaande regelingen.

Vaste reiskostenvergoedingen werknemers
Vanaf 1 april 2021 mogen werkgevers niet langer de vaste reiskostenvergoeding aan thuiswerkende werknemers onbelast verstrekken. Reiskostenvergoedingen voor thuiswerkdagen zijn vanaf dat moment belast. De werkgever mag deze vergoeding nog steeds uitkeren, maar dient daar dan belasting over af te dragen. Het is voor werkgevers en werknemers handig hierover in gesprek te gaan hoe zij dit na 1 april willen regelen, bijvoorbeeld door declaraties van de werkelijke reiskosten op de niet-thuiswerkdagen. De vaste reiskostenvergoeding is overigens geen recht van de werknemer en de werkgever is niet wettelijk verplicht deze door te betalen. Dit kan anders zijn door overeengekomen arbeidsvoorwaarden of CAO.

NOW-regeling
De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven met een substantiële omzetdaling ten gevolge van de coronacrisis. Voor de loonkosten over januari t/m maart 2021 geldt de NOW 3.2. Voor april t/m juni 2021 is dit de NOW 3.3. Om in aanmerking te komen voor de regeling, dient uw omzetverlies minimaal 20% te zijn. De maximale compensatie van de loonkosten was al verhoogd van 80% naar 85%. De aanvraagperiode voor NOW 3.3 wordt verwacht tussen 17 mei en 13 juni. De periode voor aanvragen van de vaststellingen zijn inmiddels ook bekend en zijn uitgesteld. Het UWV heeft een overzicht gepubliceerd.

TVL
De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) was eerder al voor het eerste kwartaal van 2021 met terugwerkende kracht tot 1 januari uitgebreid. Toen gold dat in het geval van een terugval van minstens 30% omzet een tegemoetkoming van 85% van de vaste lasten mogelijk was. In het tweede kwartaal van 2021 wordt dit 100%. Let op: de subsidievergoeding TVL verhoogt de omzet en raakt de mogelijke NOW-subsidie.

Steunpakket voor starters
In januari is een nieuwe steunmaatregel voor starters aangekondigd. Deze steunmaatregel is deels gebaseerd op de TVL. De regeling zal gelden voor starters die tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2020 zijn begonnen met hun onderneming. Hoe de regeling er exact uit komt te zien, is nog niet bekend. Het kabinet hoopt dat de aanvragen vanaf april of mei dit jaar kunnen worden ingediend. Meer informatie over deze regeling volgt dus nog.

Tozo
De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Tot 1 april 2021 kan de Tozo 3.0 aangevraagd worden bij de gemeente. Daarna gaat de Tozo 4.0 gelden. De partnertoets blijft van kracht, de vermogenstoets is niet doorgevoerd.

TONK
Nieuw is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) voor iedereen die een aanzienlijke daling in inkomen heeft moeten meemaken waardoor essentiële kosten zoals woonkosten niet meer betaald kunnen worden. De TONK is een bijzondere bijstand en kan vanaf deze maand bij de gemeente aangevraagd worden.

Uitstel van belastingbetaling
Het uitstel van betaling van belastingschulden zoals de omzetbelasting, loonheffingen en vennootschapsbelasting is verlengd tot 1 juli 2021. Dit betekent dat u tot uiterlijk 1 juli 2021 uitstel van belasting of verlenging van een reeds verleend uitstel kunt aanvragen. Momenteel is het plan om vanaf 1 oktober 2021 te beginnen met een ruimte terugbetalingsregeling voor maximaal 36 maanden.

Overige fiscale maatregelen in het kort
Verruiming werkkostenregeling
Binnen de vrije ruimte van de werkkostenregeling kunnen er onbelaste vergoedingen en verstrekkingen besteed worden aan werknemers. Vorig jaar is de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling verruimd. Dat wordt dit jaar voortgezet. In 2021 bedraagt de vrije ruimte wederom 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom. Daarboven geldt 1,18%.

Aanpassing gebruikelijk loon DGA
Directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) van een BV zijn verplicht om jaarlijks een gebruikelijk loon op te nemen. Vorig jaar was een verlaging van dit loon onder voorwaarden mogelijk. Ook in 2021 is een lager gebruikelijk loon mogelijk. Het gebruikelijk loon over 2021 mag onder voorwaarden worden afgeleid van het gebruikelijk loon over 2019 en de mate van omzetverlies.

Versoepeling urencriterium
Voor tal van ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting geldt het urencriterium van 1.225 aan de onderneming besteedde uren in een jaar. De versoepeling van het urencriterium houdt in dat zelfstandig ondernemers in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 geacht worden ten minste 24 uur per week aan hun onderneming te hebben besteed ongeacht of ze dat daadwerkelijk hebben gedaan.

Tot slot
De overheid is constant bezig met monitoren waar de samenleving en de economie behoefte aan hebben. Het is dus waarschijnlijk dat er in de toekomst extra maatregelen genomen worden en bestaande verlengd of aangepast. Wij houden u daarvan uiteraard op de hoogte en adviseren u ook goed de website van de Rijksoverheid in de gaten te houden. Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder.

Back To Top