Skip to content
Wet ouderschapsverlof

Wet betaald ouderschapsverlof

In Nederland is de wet betaald ouderschapsverlof ingegaan op 2 augustus 2022. Vanaf deze datum kunnen ouders 9 weken betaald ouderschapsverlof opnemen, dit om zo meer tijd te hebben te wennen aan de nieuwe gezinssituatie, bewustere keuzes te maken of om gewoon nog wat extra lang te genieten.

Voorwaarde is wel dat deze 9 weken dienen opgenomen te worden in het eerste levensjaar van het kind. Tijdens deze periode ontvangen zij een uitkering van het UWV, de uitkering bedraagt 70% van hun dagloon met als maximum 70% van het maximum dagloon. Vanaf 9 augustus 2022 kunnen werkgevers deze uitkering aanvragen bij het UWV.

Het ouderschapsverlof geldt ook voor sommige ouders die vóór de invoering van de wet al een kind hebben gekregen, het kind moet op het moment dat de wet is ingegaan jonger dan 1 jaar zijn. Ook moeten ouders nog niet het volledige recht (26 maal de arbeidsduur per week) op ouderschapsverlof hebben opgenomen en nog minimaal één week over hebben.
Ook bij adoptie en pleegouderschap kan er gebruik worden gemaakt van de regeling betaald ouderschapsverlof. Ouders kunnen gebruik maken van de regeling in het eerste jaar na de dag van de feitelijke adoptie of plaatsing, hierbij geldt dat het kind onder de 8 jaar moet zijn.

Een aantal voorwaarden op een rijtje:

  • De werknemer is de wettelijke ouder (moeder/vader, de adoptieouder, uw werknemer heeft het kind erkend) of is niet de wettelijke ouder maar woont samen met het kind en voedt het op of is de pleegzorgouder.
  • De werknemer heeft nog minimaal één week over van het onbetaalde ouderschapsverlof.
  • Uw werknemer neemt het betaald ouderschapsverlof op binnen 1 jaar na de geboorte van het kind. Of binnen 1 jaar na opname in het gezin, als het om een adoptie- of pleegkind gaat en het kind nog geen 8 jaar is.
  • Neemt uw werknemer geen betaald ouderschapsverlof op, of niet alle 9 weken? Dan kan uw werknemer de weken die niet zijn opgenomen als betaald ouderschapsverlof nog als onbetaald ouderschapsverlof opnemen.

Uitkering aanvragen:

Vanaf 9 augustus 2022 kunt u voor uw werknemer bij het UWV de uitkering betaald ouderschapsverlof aanvragen. U vraagt de uitkering achteraf aan nadat uw werknemer voor minimaal 1 keer het aantal uren van zijn werkweek aan verlof heeft opgenomen. Aanvragen van de uitkering kan alleen voor hele werkweken. Wanneer u de uitkering niet in één keer maar in delen wilt ontvangen dan kunt u maximaal 3 keer een betaalverzoek indienen, echter kunt u het tweede en derde verzoek pas indienen nadat de eerste is goedgekeurd.

Mocht u hulp kunnen gebruiken bij het aanvragen van de uitkering of wilt u meer informatie ontvangen over het betaald ouderschapsverlof neemt u dan vooral contact met ons op.

Back To Top