Skip to content
Belastingrente stijging

Belastingrente voor BV’s per 1 maart 2023 naar 10,5%

Update: Staatssecretaris van Financiën Van Rij heeft bekend gemaakt dat de verhoging per 1 maart 2023 van 8% naar 10,5% belastingrente voor de vennootschapsbelasting (vooralsnog) geen doorgang heeft. Later in het voorjaar worden de percentages van de belastingrente opnieuw bekeken waarna meer duidelijk zal worden hoe de rente zich zal gaan ontwikkelen.

Belastingrente voor BV’s per 1 maart 2023 naar 10,5%

Is een rechtspersoon (vaak besloten vennootschap) vennootschapsbelasting verschuldigd en wordt de betreffende aanslag meer dan zes maanden na het einde van het tijdvak opgelegd? Dan wordt er belastingrente berekend over het verschuldigde belastingbedrag. Voor de vennootschapsbelasting zal deze rente per 1 maart 2023 stijgen van 8% naar 10,5%. Het is zaak tijdig in actie te komen en de voorlopige aanslag te herzien.

Belastingrente: hoe zat het ook alweer?
Belastingrente wordt in beginsel berekend over (positieve) aanslagen die zes maanden na het belastingtijdvak worden opgelegd. Voor tijdvakken die gelijk lopen aan een kalenderjaar is de begindatum 1 juli van het opvolgende jaar. Voor de inkomstenbelasting wordt een rente van 4% per jaar berekend. Voor de vennootschapsbelasting was dat vooralsnog 8%. Deze rente stijgt naar 10,5%. Voor de inkomstenbelasting verandert de belastingrente dus niet.

De belastingrente wordt berekend over de periode 1 juli tot 6 weken na de datum van de aanslag. Voorbeeld: op 19 november 2023 legt de Belastingdienst een aanslag vennootschapsbelasting op aan X BV. Het belastingbedrag van de aanslag is € 30.000. Over de periode 1 juli 2023 tot 30 december 2023 zal 10,5% belastingrente worden berekend. Dat komt neer op € 1.575 belastingrente boven op de originele aanslag.

Achterwege blijven van belastingrente
Belastingrente blijft achterwege als de (voorlopige) aanslag vastgesteld wordt conform een (voorlopige) aangifte die ingediend is vóór de eerste dag van de vijfde maand na het belastingtijdvak. Voor kalenderjaren is dit dus 1 mei van het opvolgende jaar. Belastingrente kan dus voorkomen worden wanneer voor die datum een wijziging middels een voorlopige aangifte wordt ingediend. Het is dan verstandig een veilige marge aan te houden.

Ook blijft belastingrente achterwege als de aanslag in overeenstemming met de aangifte die vóór de eerste dag van de zesde maand is ingediend, wordt vastgesteld. Omdat het niet mogelijk is alle aangiften in de eerste maanden van het jaar in te dienen, is het zaak tijdig een voorlopige aanslag aan te vragen.

Controleren en aanvragen voorlopige aanslag
Vanwege de verhoging van de belastingrente is er extra reden om de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2022 goed te controleren. Verwacht u een hogere winst voor 2022 dan de Belastingdienst eerder heeft geschat? Geef dat dan zo snel mogelijk aan ons door, wij zullen de voorlopige aanslag aan laten passen middels een voorlopige aangifte. Heeft u nog aangiften over oudere jaren zoals 2021 open staan? Daar geldt hetzelfde voor: regel zo snel mogelijk een aanvullende aanslag.

Reden stijging rente
De belastingrente voor de inkomstenbelasting is gekoppeld aan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties met een minimum van 4%. Per 1 januari 2023 is deze wettelijke rente gestegen van 2% naar 4%, maar leidt dit dus niet tot een wijziging in de belastingrente.

Voor de vennootschapsbelasting geldt een koppeling met de wettelijke rente voor handelstransacties met een minimum van 8%. De wettelijke rente voor handelstransactie steeg per 1 januari 2023 naar 10,5%. Volgens de wettelijke regels volgt de belastingrente deze stijging na twee maanden. De stijging werkt derhalve per 1 maart 2023 door. Verdere stijging later dit jaar of volgend jaar wordt door kenners niet uitgesloten.

Meer weten
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen over uw huidige aanslagen vennootschapsbelasting of ziet u aanleiding om voorlopige aanslagen inkomstenbelasting te herzien, neem dan gerust contact op met uw relatiebeheerder.

Back To Top