Skip to content
Belastingrente stijging

Herinnering: uitbetaalde bedragen aan derden vóór 1 februari 2024 doorgeven aan Belastingdienst

Bent u een inhoudingsplichtige werkgever en heeft u in 2023 bedragen betaald aan iemand die niet als ondernemer of werknemer betrokken was bij uw organisatie? Dan moet u deze uitbetaalde bedragen aan derden (UBD) vóór 1 februari 2024 digitaal aanleveren bij de Belastingdienst.

Het gaat om de volgende personen en betalingen:

 • Een derde is iemand die niet in echte of fictieve dienstbetrekking bij u is en die dus niet voorkomt in de aangifte loonheffingen.
 • Ook factureert deze persoon niet aan u met uitzondering van facturen zonder btw doordat 0%, € 0 of geen btw wordt gehanteerd. Dat kan komen doordat sprake is van vrijgestelde prestaties, toepassing van de verleggingsregeling of de kleineondernemersregeling (KOR).
 • Voorbeelden zijn: betalingen aan sprekers en particulieren voor kleinschalige werkzaamheden.

De volgende gegevens moeten worden aangeleverd:

 • De hoogte van de uitbetaalde bedragen;
 • De datum van uitbetaling;
 • BSN;
 • Naam;
 • Adres;
 • Geboortedatum.

Heeft u deze gegevens nog niet compleet? Vraag deze dan zo snel mogelijk op.

De Belastingdienst maakt onderscheid tussen twee verschillende soorten uitbetalers: inhoudingsplichtigen en niet-inhoudingsplichtigen. De laatste groep heeft geen loonheffingsnummer en levert alleen op uitnodiging gegevens aan en mag geen BSN vastleggen en dus niet aanleveren.

Aanlevering van de gegevens vindt plaats via het gegevensportaal ‘Uitbetaalde bedragen aan Derden’ waarvoor een account aangevraagd kan worden via het bijbehorende digitale aanmeldformulier. Inloggen op het gegevensportaal kan met:

 • Gebruikersnaam en wachtwoord en sms-controle;
 • DigiD in het geval u zelf een eenmanszaak hebt of zzp’er of particulier bent;
 • eHerkenning in het geval de inhoudingsplichtige een organisatie zoals een maatschap, VOF, BV, of NV is. eHerkenning niveau 3 is vereist.
 • Alternatief is aanlevering via Digipoort met eigen of gekochte software. Wij kunnen u hier op dit moment niet bij ondersteunen.

Over de volgende betalingen levert u geen gegevens aan:

 • Betalingen waar een factuur met btw bij hoort.
 • Betalingen van vrijwilligersvergoedingen aan vrijwilligers.
 • Betalingen aan erfgenamen van auteursrechthouders.
 • Betalingen aan artiesten en buitenlandse beroepssporters die vallen onder de artiesten- en beroepssportersregeling.

Niet-tijdige aanlevering van gegevens kan door de Belastingdienst beboet worden. Zorg dat u op tijd, vóór 1 februari 2024, voldoet aan de aanlevering van uitbetaalde bedragen aan derden over 2023.

Back To Top