Skip to content
foto aan het strand

Vakantiegeld & Vakantiedagen

Het voorjaar is in volle gang en dat betekent dat veel bedrijven en werknemers zich gaan voorbereiden op de vakantieperiode. In deze editie van onze payroll nieuwsbrief willen we graag wat aandacht besteden aan twee belangrijke onderwerpen: vakantiegeld en vakantiedagen.

Vakantiegeld

Vakantiegeld, ook wel bekend als vakantietoeslag, is een extra betaling die werknemers ontvangen bovenop hun reguliere salaris. Dit bedraagt minimaal 8% van het bruto jaarsalaris en wordt vaak uitbetaald in de maand mei of juni. Veel werkgevers betalen het vakantiegeld tegelijk met het salaris van mei, maar het mag ook op een ander moment worden uitbetaald afhankelijk van afspraken over de uitbetaling.

Als werkgever ben je verplicht om het vakantiegeld op tijd uit te betalen. Als je hier niet aan voldoet, kan de werknemers hierover een klacht indienen en het kan zelfs leiden tot boetes. Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat het vakantiegeld op tijd wordt uitbetaald aan de werknemers.

Vakantiegeld en belasting

Vakantiegeld kun je zien als loon en je moet hier dus ook gewoon loonheffing over betalen. Vakantiegeld wordt bovendien belast tegen het bijzonder tarief als dit één keer per jaar wordt uitbetaald.

Vakantiedagen

Elke werknemer heeft recht op vakantie met behoud van loon. Het aantal wettelijke vakantiedagen per jaar waar een werknemer recht op heeft, is minimaal vier keer het aantal werkdagen per week. Bij een werkweek van 5 dagen, heeft de werknemer dus recht op (4×5) twintig vakantiedagen per jaar. Vaak is in een CAO of arbeidsvoorwaardenregeling afgesproken dat een werknemer meer vakantiedagen heeft. De dagen boven de wettelijke dagen (20) zijn de bovenwettelijke dagen. Parttime werknemers krijgen het aantal dagen naar evenredigheid.

Ook als een werknemer een 0-urencontract heeft, bouwt hij vakantieuren op. De uren worden opgebouwd tijdens de uren dat hij is opgeroepen. Oproepkrachten bouwen minstens 4 keer het aantal uren dat ze (gemiddeld) per week werken op aan vakantieuren. Met een 0-urencontract heeft een werknemer geen vast aantal werkuren per week.

In de praktijk wordt daarom vaak per gewerkt uur een percentage van een vakantie-uur opgebouwd en meestal maandelijks uitbetaald. Als dat het geval is, ontvangt de werknemer geen loon tijdens zijn vakantie.

Het recht op vakantie is bedoeld om werknemers de kans te geven om te rusten en te herstellen van hun werk.

Het is essentieel dat werknemers hun vakantiedagen op tijd aanvragen en dat werkgevers zorgen voor een goede planning om ervoor te zorgen dat de continuïteit van het werk niet in gevaar komt.

Een goed beleid rondom vakantiedagen kan bijdragen aan een gezonde werk-privébalans en de tevredenheid van werknemers bevorderen.

Heb je nog vragen over vakantiegeld of vakantiedagen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met ons payroll team.

Back To Top